Dziedziczny rak jelita grubego ad 9

Spośród wszystkich mutacji zidentyfikowanych w MLH1 i MSH2 odpowiednio 29% i 16% stanowią mutacje typu missense. Mutacje błądzenia utrudniają interpretację danych genotypowych. Baza danych mutacji utrzymywana przez Międzynarodową Grupę Współpracy z Dziedzicznym Rakiem Jelita grubego to ważne podstawowe odniesienie (http://www.nfdht.nl). Analiza immunohistochemiczna białek naprawiających niedopasowanie w guzie może dostarczyć wskazówek, który gen naprawy niedopasowania jest zaangażowany w patogenezę nowotworu, jeśli wybarwianie jednego z białek jest słabe lub nieobecne.25,65 Źródła niedodiagnozy
Poprzednie szacunki dotyczące częstotliwości dziedzicznego raka jelita grubego bez polipowatości były najprawdopodobniej niskie. Większość analiz mutacji do tej pory nie obejmowała analizy MSH6, która niewątpliwie powoduje dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego lub predyspozycję do atypowej i bardziej łagodnej postaci tego zespołu30. Ponadto konwencjonalna analiza mutacji pomija niektóre mutacje, które można wykryć tylko wtedy, gdy dwa allele są badane osobno, przy użyciu bardziej wyrafinowanych technik.66 Takie techniki pozwalają na wykrywanie kilku rodzajów mutacji, które wymykają się konwencjonalnej analizie mutacji, głównie mutacji w regionach kontrolnych lub intronach, które wpływają na transkrypcję lub splicing.67 Wreszcie, duże delecje w gen MSH2 występuje częściej niż wcześniej sądzono i można go wykryć przez hybrydyzację Southern. [68]
Nadzór nad rakiem
U pacjentów z dziedzicznym niepolipicznym rakiem jelita grubego roczna pełna kolonoskopia, rozpoczęta w wieku od 20 do 25 lat, jest zalecana dla osób z silnymi dowodami klinicznymi lub udokumentowanymi mutacjami linii zarodkowych w MLH1, MSH2 lub MSH6 (lub ich kombinacji). Mimo, że rzadziej stosowana jest kolonoskopia (co trzy lata) w oświadczeniu konsensusowym, 69 uważamy, że prowadziłoby to do pominiętych raków jelita grubego, zważywszy na zjawisko przyspieszonej karcynogenezy w takich nowotworach.7,60,61 Badanie pozakolonowe, szczególnie endometrium i jajnika, miejsca drugiego i trzeciego najczęstszego raka w tym zaburzeniu są wskazane u pacjentów z wrodzonym rakiem jelita grubego niepolipozy. W odniesieniu do endometrium roczna ultrasonografia przezpochwowa i aspiracja endometrium do oceny patologicznej powinny być rozpoczynane w wieku 30 lat i powtarzane raz w roku. W przypadku jajnika ocena ta powinna obejmować ultrasonografię jajników przezpochwowych i badanie przesiewowe CA-125, również rozpoczynające się w wieku 30 lat. Pacjenci powinni być świadomi niskiej czułości i swoistości metod nadzoru w przypadku raka jajnika. Badania przesiewowe w innych miejscach, takich jak górny kanał moczowo-płciowy i żołądek (szczególnie u tubylców z Korei32 lub Japonii lub w rodzinie z nadmierną liczbą nowotworów w tych miejscach zewnątrzkomórkowych) muszą być brane pod uwagę, ale jest to trudne.
Skuteczność nadzoru
Skuteczność nadzoru nad rakiem okrężnicy i odbytnicy w rodzinach z dziedzicznym niepolipowatym rakiem jelita grubego została oceniona w kontrolowanej próbie klinicznej rozciągającej się na okres 15 lat70. W badaniu stwierdzono, że badania przesiewowe w kierunku raka okrężnicy i odbytnicy w odstępach trzyletnich przekraczają o połowę ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. rak, zapobiega zgonom z powodu raka jelita grubego i zmniejsza ogólną śmiertelność o około 65 procent w takich rodzinach
[podobne: terapia zajęciowa dla osób starszych, espumisan przed badaniem usg jamy brzusznej, poradnia aa warszawa ]
[patrz też: piramida żywieniowa 2014, szkła progresywne cena, nfz lista oczekujących do sanatorium ]