Dipivoxil Adefovir do leczenia zapalenia wątroby typu B e Antygen-dodatnie przewlekłe zapalenie wątroby typu B cd

Pacjenci musieli mieć czas protrombinowy, który nie był dłuższy niż jedna sekunda powyżej normalnego zakresu, poziom albuminy w surowicy wynosił co najmniej 3 g na decylitr, całkowity poziom bilirubiny nie większy niż 2,5 mg na decylitr (43 .mol na litr) , poziom kreatyniny w surowicy nie większy niż 1,5 mg na decylitr (133 .mol na litr) i odpowiednia liczba krwinek. Kobiety w wieku rozrodczym były uprawnione, jeśli miały ujemny test ciążowy i stosowały skuteczną antykoncepcję. Kryteria wykluczenia obejmowały współistniejącą poważną chorobę medyczną lub psychiatryczną; immunoglobulina, interferon lub inne terapie oparte na immunologii lub cytokinach o możliwej aktywności przeciwko chorobie HBV w ciągu 6 miesięcy przed badaniem przesiewowym; przeszczep narządowy lub szpik kostny; niedawne leczenie układowymi kortykosteroidami, lekami immunosupresyjnymi lub chemoterapeutycznymi; poziom alfa-fetoproteiny w surowicy wynoszący co najmniej 50 ng na mililitr; dowód masy wątrobowej; choroba wątroby, która nie była spowodowana zapaleniem wątroby typu B; wcześniejsza terapia przez ponad 12 tygodni z analogiem nukleozydu lub nukleotydu z aktywnością przeciwko HBV; i seropozytywność dla ludzkiego wirusa niedoboru odpornościowego lub wirusa zapalenia wątroby typu C lub D.
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była poprawa histologiczna, zdefiniowana jako zmniejszenie co najmniej dwóch punktów w skali nekro-zapalnej Knodella bez jednoczesnego pogorszenia wyniku zwłóknienia Knodella 48 tygodni po linii podstawowej.9 Próbki z biopsji wątroby zostały ocenione przez niezależnego histopatologa. który był nieświadomy przypisań pacjentów do leczenia lub czasu biopsji wątroby. Dokonano także oceny rankingowej aktywności martwiczo-zapalnej i zwłóknienia (i oceniono jako poprawione, bez zmian lub gorsze).
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały zmianę linii podstawowej w zakresie poziomów HBV DNA w surowicy, odsetek pacjentów z niewykrywalnym poziomem DNA HBV, wpływ leczenia na poziom aminotransferazy alaninowej oraz odsetek pacjentów z utratą lub serokonwersją HBeAg. Poziomy DNA HBV w surowicy mierzono za pomocą testu Roche Amplicor HBV Monitor PCR (dolna granica wykrywalności, 400 kopii na mililitr), a wartości przekształcano logarytmicznie przy użyciu skali bazowej 10.
Analiza bezpieczeństwa
Podstawowa analiza bezpieczeństwa obejmowała wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku i wszystkie zdarzenia, które wystąpiły podczas leczenia lub w ciągu 30 dni po odstawieniu badanego leku. Nasilenie zdarzeń niepożądanych i nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych oceniano zgodnie z Common Toxicity Criteria w Narodowym Instytucie Alergii i Chorób Zakaźnych.
Wykrywanie mutacji polimerazy HBV
Wszystkie próbki surowicy uzyskane na linii podstawowej i 48 tygodniu zostały przebadane w sposób zaślepiony. DNA HBV wyizolowano i zamplifikowano metodą PCR. Pozytywne i negatywne nici genu polimerazy HBV obejmujące domenę polimerazy-odwrotnej transkryptazy (aminokwasy 349 do 692) zostały zsekwencjonowane. Sekwencje HBV próbek uzyskanych na linii podstawowej i 48 tygodni od tego samego pacjenta zostały wyrównane z programem MegAlign (DNAStar).
Analiza statystyczna
Badanie miało na celu zarejestrowanie 166 pacjentów na grupę, z 90 procentową mocą wykrycia absolutnej różnicy 20 procent (50 procent vs
[hasła pokrewne: stomatologia rzeszów, poradnia aa warszawa, szkła progresywne cena ]
[podobne: piramida żywieniowa 2014, szkła progresywne cena, nfz lista oczekujących do sanatorium ]