Hamowanie skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem przez MK-571, silnego antagonistę receptora D4 leukotrienowego czesc 4

Badania te wykazały, że niektórzy, ale nie wszyscy, osoby z astmą mają zwiększone stężenie histaminy w osoczu lub żyle po wysiłku.19, 20 Kilka badań wykazało, że antagoniści receptora histaminowego podawani przez inhalację21 lub doustnie22, 23 częściowo hamują wysiłek fizyczny. wywołane skurcz oskrzeli. We wszystkich badaniach stopień ochrony zapewniany przez leki przeciwhistaminowe był zróżnicowany w zależności od badanych, aw żadnym badaniu nie udało się uzyskać pełnej ochrony. Maksymalna średnia ochrona uzyskana w którymkolwiek z tych badań wynosiła mniej niż 50 procent. Podsumowując, badania te potwierdzają rolę histaminy w wywoływaniu wysiłkowego skurczu oskrzeli, ale sugerują, że mogą być również zaangażowani inni mediatorzy skurczu oskrzeli i mogą być ważniejsze u większości pacjentów. Dotychczas niewiele informacji o uwalnianiu leukotrienów sulfidopeptydów podczas ćwiczeń u osób z astmą lub o wpływie antagonistów receptora leukotrienowego na wywołane wysiłkiem skurcz oskrzeli. W jednym z ostatnich badań nie udało się wykryć wzrostu poziomu leukotrienów sulfidopeptydów w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego uzyskanego od pacjentów z astmą przed i po wysiłku fizycznym [24]. Jednak inne niedawne badania wykazały niewielki, lecz znaczący wzrost poziomu leukotrienów w oskrzelowo-pęcherzykowym -połykanie płynu po skurczu oskrzeli wywołanym hiperwentylacją, 25 podczas gdy wykazano, że antagonista receptora LTD4 ma niewielki wpływ na skurcz oskrzeli wywołany hiperwentylacją u osób z astmą.26 Sugerowałoby to, że LTD4 odgrywa co najmniej niewielką rolę w powodowaniu tego reakcja skurcz oskrzeli, ale siła działania antagonisty zastosowanego w tym badaniu jest mniejsza niż siła MK-571, a zatem rola leukotrienów sulfidopeptydów mogła zostać zaniżona.
Stopień ochrony zapewniany przez MK-571 w naszym badaniu wynosił od prawie całkowitego (spadek FEV1 o mniej niż 5 procent) u pięciu pacjentów do mniejszego (spadek o więcej niż 20 procent) w dwóch (tabela 1). Te wyniki sugerują, że siła MK-571 różniła się pomiędzy osobnikami lub, co bardziej prawdopodobne, że u niektórych pacjentów inne mediatory, takie jak histamina, mogą odgrywać istotną rolę w wywoływaniu wysiłkowym skurczem oskrzeli.
Leczenie MK-571 nie powodowało rozszerzenia oskrzeli u badanych osób. Moc naszego badania w celu wykrycia znaczącego efektu była jednak słaba – tylko 31 procent dla wielkości zaobserwowanego efektu (średni wzrost FEV1 o 0,10 litra). Również poprzednie doniesienia wykazały, że MK-571 poprawiło funkcję płuc w linii podstawowej u pacjentów z łagodną astmą, mierzoną za pomocą swoistej przewodności dróg oddechowych18, oraz u pacjentów z umiarkowanie ciężką astmą, mierzoną FEV1.27. zostały wybrane, ponieważ wydawały się mieć stabilną astmę z niewielkim lub brakiem skurczu oskrzeli w spoczynku. W tej populacji spirometria mogła być zbyt niewrażliwa, aby wykryć wzrost kalibru dróg oddechowych po podaniu leku.
Hipotezy dotyczące mechanizmów leżących u podstaw wywołanego wysiłkiem skurczu oskrzeli koncentrują się na chłodzeniu dróg oddechowych i suszeniu dróg oddechowych, a także na możliwej roli uwalniania mediatorów w indukcji skurczu oskrzeli Badanie to nie dotyczy roli zmian temperatury lub osmolalności powierzchni dróg oddechowych, ale zapewnia silne wsparcie dla udziału LTD4 w szlaku, który ostatecznie prowadzi do zwężenia oskrzeli.
Badanie to wykazało, że silny i selektywny antagonista receptora LTD4 znacząco osłabia skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym. Sugeruje to, że LTD4 jest ważnym mediatorem tej odpowiedzi i że dalsze badania z użyciem MK-571 pomogą określić rolę LTD4 w innych reakcjach astmatycznych.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez grant operacyjny z Kanady ds. Badań Medycznych w Kanadzie oraz przez Merck Sharp i Dohme. Dr Manning jest odbiorcą Rady ds. Badań Medycznych w Kanadzie, a dr O Byrne jest odbiorcą Rady Naukowej Medycznej Kanadyjskiej Nagrody Naukowca.
Jesteśmy wdzięczni dr. Reynoldowi Spector za jego wsparcie i wsparcie.
Author Affiliations
Od Asthma Research Group, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ont. (PJM, RMW, PMO) oraz Merck Sharp i Dohme Research Laboratories, Rahway, NJ (DJM, VCW, JIS). Prośba o przedruk do Dr. O Byrne a z Wydziału Medycyny, Rm. 3U2, Health Sciences Center, McMaster University, 1200 Main St. West, Hamilton, ON L8N 3Z5, Kanada.

[hasła pokrewne: nfz lista oczekujących do sanatorium, szkła progresywne cena, ektopia komorowa ]